กรณีศึกษา EarthSuds

สบู่ ยาสระผม ครีมนวด
1 เม็ดต่อ 1 ครั้ง
กลยุทธ์รักษ์โลก กรณีศึกษา EarthSuds

====================

เกิดมาจากปัญหา

ขวดพลาสติกที่บรรจุสบู่ ยาสระผม ครีมนวด ตามโรงแรม
ราวๆ 5.7 พันล้านขวด ถูกส่งไปฝังกลบที่อเมริกาเหนือ
เพราะไม่สามารถรีไซเคิลได้

====================

นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา

EarthSuds Start Up แคนาดา
นำสบู่ ยาสระผม ครีมนวดเป็นแบบอัดเม็ด 1 เม็ดต่อ 1 ครั้ง
แบบไม่ต้องทิ้งขยะ ทิ้งขวด

=====================

วิธีการใช้ที่ง่าย

ตอบโจทย์ผู้บริโภค ขยายตลาดไกลกว่าโรงแรม
เพียงบี้เม็ดให้แหลก ผสมน้ำเกิดฟอง นำไปถูกตัวหรือผมได้เลย

====================

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เทรนการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว
ต่อไปจะเข้ามาตอบโจทย์การเข้าพักในอุตสาหกรรมบริการ
โดยเฉพาะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แป้ง กนกวรรณ

Source : https://earthsuds.co

ดู