10 checklists  รักษาฐานลูกค้าผ่านเว็บไซต์ ในยุค New Normal

10 checklists  รักษาฐานลูกค้าผ่านเว็บไซต์ ในยุค New Normal ในยุคที่มีการระบาดของ Covid 19 กระบวนการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ไปมาก สิ่งที่เป็นข้อมูลสำคัญของผู้บริโภคในยุค New Normal เช่นนี้คือ 1.การแจ้งความล่าช้าในการจัดส่ง อย่ารอให้ลูกค้าไปถึงจนหน้าการชำระเงิน การแสดงข้อความแจ้งขนาดหรือสีที่จำหน่ายหมด หรือการแจ้งความล่าช้าในการจัดส่ง อาจส่งผลที่ดีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า บ่อยครั้งที่ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิด ลดความน่าไว้วางใจในแบรนด์และส่วนใหญ่มักทำให้เสียลูกค้าไป เพียงเพราะลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นการแสดงข้อความการแจ้งความล่าช้าในการจัดส่งที่สามารถค้นพบได้ง่ายบนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นได้ล่วงหน้า เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะไม่ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาไปกับการซื้อของบนเว็บไซต์ เพียงเพื่อที่จะรู้ในตอนท้ายคำสั่งซื้อว่าอาจจะไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น Adidas.com   ไม่มีการแสดงความล่าช้าในการจัดส่งบนหน้าเว็บไซต์หรือหน้าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แต่จะแสดงไว้ที่หน้าก่อนการชำระเงิน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันบ่อยบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ  crabtree-evelyn.com แสดงข้อมูลความล่าช้าในการจัดส่งไว้ในแบนเนอร์ทั่วเว็บไซต์ที่ปรากฏในทุกหน้า แต่ลักษณะภาพของแบนเนอร์ไม่ได้ทำให้ข้อความมีความโดดเด่นมากนัก ลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเพราะดูเหมือนองค์ประกอบตกแต่งเว็บไซต์เท่านั้น Nordstrom.com ไม่ได้ใช้แบนเนอร์ไปทั่วเว็บไซต์ แต่ทุกหน้าผลิตภัณฑ์มีหมายเหตุเกี่ยวกับความล่าช้าตรงปุ่มเพิ่มลงในตะกร้า แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่ให้ข้อมูลนี้ก่อนการชำระเงิน แต่ข้อความไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ถ้าเปิดดูจากโทรศัพท์ จะไม่สามารถเห็นข้อความการล่าช้าในการจัดส่งได้ จนกว่าจะไปถึงหน้าตะกร้าสินค้า 2.การแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 ควรโดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ประกาศที่สำคัญเหล่านี้ต้องมีน้ำหนักภาพที่มองเห็นได้ง่ายและควรมีลักษณะโดดเด่นกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ของหน้าเว็บไซต์ ลักษณะภาพหรือข้อความที่โดดเด่นนั้น สามารถใช้เทคนิคการออกแบบภาพในหลายๆ เทคนิค […]

Delivery Service การต่อสู่ของตลาดค้าปลีกใน USA Amazon vs Walmart vs Kroger

กลยุทธ์ของ Amazon vs Walmart vs Kroger Kroger Walmart Amazon อ้างอิง : https://www.forbes.com/sites/jeanmarcfrancois/2020/03/18/the-moment-of-truth-for-online-groceries-has-arrived/#5be99076283e https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/08/13/what-walmart-plus-means-for-the-future-of-retail/#7c4913a2573a https://www.baanlaesuan.com/92952/design/lifestyle/amazon-go

Cosmetic Marketing 2020 กลยุทธ์การทำให้ลูกค้าคิดถึงช่วง Covid-19 ของธุรกิจเครื่องสำอางค์

ธุรกิจเครื่องสำอางค์ทั่วโลกต่างประสบกับสภาวะชะงักงันเนื่องจากไม่สามารถเปิดหน้าร้าน ห้างสรรพสินค้า Duty Free ต่างปิดตัว หรือ พฤติกรรมการบริโภคที่หันไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นในช่วง LockedDown  กลยุทธ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้กับธุรกิจ Cosmetic คือการใช้ กลยุทธ์ Omni-Channel เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ซึ่งแต่ละเทคนิคนั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ ที่มา https://www.businessinsider.com/messaging-apps-report-2018-4 MAC Cosmetics ติดกระจก AR ให้สาวในร้านลองเครื่องสำอางแสนสะดวก https://www.maccosmetics.co.th/ https://www.theverge.com/2019/6/19/18691102/youtube-augmented-reality-ar-ads-beauty-vloggers-mac-cosmetics-lipstick?fbclid=IwAR2SQe_zKZWMPofFEhqrcgLYckR3M6qV6c9fpvEzpwSIirFo9bs6Fzu4TTM  

กรณีศึกษา 4 แนวทางธุรกิจโรงแรมปรับตัวหลัง Covid-19

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นอันดับต้นๆของโลก เนื่องจากหยุดการเดินทาง ในขณะที่รายจ่ายยังคงเท่าเดิม จึงเป็นที่มาของกระบวนการปรับกลยุทธ์เพื่อประคับประคองสถานการณ์  เรามาดูกันค่ะว่า กรณีศึกษาต่าง ๆ ภายใต้การปรับกลยุทธ์ใหม่ของโรงแรมนั้น น่าสนใจจนถึงกับมีการวาง Business Model ระยะยาวกันเลยทีเดียว อ้างอิง

3ทักษะหุ่นยนต์แม่บ้านในอนาคต

  จุดเด่น จุดด้อย สาเหตุที่ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้ 100% ปรากฎการณ์การใช้ Humaniod Robot ที่ถูกใช้เข้ามาช่วยดูแล ผู้ป่วย Covid-19 ในช่วงพักฟื้นที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนของบริษัท Softbank  ที่พัฒนา “Pepper” มาช่วยในเรื่องการเฝ้าระวัง การดูแลผู้ป่วย อาหาร ความสะอาดของผู้เข้ามาในเขตเฝ้าระวัง ทีมงานจึงได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะของหุ่นยนต์แม่บ้านที่อาจกลายมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์ให้ทำงานอย่างสะดวกสบายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ . . 1.หุ่นยนต์เป็นเครื่องจักร มันมักจะเป็นอัตโนมัติหรือเกือบตลอดเวลาไม่สามารถทำกิจกรรมได้ด้วยตัวเอง  2.มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมที่สูงมากเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ มนุษย์สามารถสร้างความสัมพันธ์และสร้างความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความรัก 3.หุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำแทนได้ เช่น งานที่ใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนงานบางอย่างที่มนุษย์สามารถนำจุดแข็งของหุ่นยนต์มาใช้และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.หุ่นยนต์ไม่สามารถมาทำหน้าที่แทนมนุษย์ในเรื่องการตัดสินใจ ตลอดจนการแสดงความรู้สึกนึกคิด 5.มนุษย์มีความซับซ้อน และทักษะสำคัญที่ทำให้มนุษย์ยังเหนือกว่าหุ่นยนต์ในโลกของการทำงาน . . ปัจจุบัน หุ่นยนต์ในปัจจุบันมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งยังมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก หุ่นยนต์แม่บ้าน 149$ =  4,176  บาท ต่อเดือน (ค่าเงินดอลลาร์ที่ 31.65)ไม่รวมค่ามัดจำ399$ ต่อเดือนสามารถใช้ได้ 40 ชั่วโมง ตกชั่วโมงละ […]

Ignite Momemt

ประสบการณ์การสร้างแบรนด์ที่น่าจดจำ และ KEYWORDS ที่ถูกใช้ในแบรนด์ทั่วโลก 2020 หลัง COVID-19 คลิปวิดีโอชื่อ “Every Covid-19 Commercial is Exactly Same”ถูกตัดต่อและอัพโหลดโดยผู้ใช้ Youtube Microsoft Samรวบรวมภาพจากโฆษณาที่เผยแพร่โดยแบรนด์ชั้นนำมากมาย พูดถึงแนวคิดที่เชื่อมแบรนด์กับลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปหัวใจหลักของการทำแบรนด์ในช่วงเวลานี้ คือ การเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้ง “Empathetic Customer Experience”การสร้างประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างจังหวะความอบอุ่นในหัวใจให้ลูกค้าเห็นวิสัยทัศน์และการอยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการฟังจากแบรนด์คือ“พวกเราจะอยู่ร่วมกันจากนี้ได้อย่างไร” คลิปวิดีโอนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่มีการตัดต่อเชื่อมโยง Key Messageแต่ละแบรนด์เข้าด้วยกัน ภาพตัดต่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการระบาดของไวรัส ได้นำเสนอดนตรีที่เศร้า ซึ่งเป็นการย้ำเตือนว่า “แบรนด์อยู่กับผู้บริโภคแม้ในช่วงเวลาที่ต้องห่างกัน”การร้อยเรียงความผูกพันอันยาวนานของแบรนด์กับผู้คนก่อเกิด เป็น Key Meassage ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานี้คือ IgniteMoments แสดงให้เห็นว่าความเสียหายทางการเงินที่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อแบรนด์และทีมก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าในระยะยาวเป็นโอกาสดีที่จะสื่อสารให้ลูกค้าสัมผัสความเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างประการณ์ที่น่าจดจำผ่านคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาและความห่วงใย

1 4 5