EP.10 นาโนโมเม้นกลยุทธ์การบริการจับใจช่วยฟื้นวิกฤตโรงแรม

การใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ สู่มาตรฐานของโรงแรมใส่ใจการได้รับปัญหาที่แท้จริงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่บานปลาย

และจุดที่เป็นกลยุทธ์สำคัญและฟื้นธุรกิจการเข้าใจธุรกิจของโรมแรมได้ดีคือ การเข้าใจและเคารพอัตลักษณ์ความแตกต่าง

 

https://anchor.fm/dashboard/episode/eia485