EP.11 ธุรกิจหลัง New Normal และทักษะที่เป็นที่ต้องการฝ่าวิกฤติโควิด-19

แบ่งปันไอเดียยุค Covid-19

1.ของอะไรขายดีช่วง Covid

2.ของอะไรที่ขายดีช่วง Covid อะไรที่เป็นทักษะที่พัฒนามากขึ้น

3.แนวโน้มธุรกิจอะไรที่คนหันมาทำหลังยุค New normal

4.ทักษะแรงงานอะไรที่นักธุรกิจมองหาในอนาคต

https://anchor.fm/dashboard/episode/eiirua