EP.19 ลูกค้าชอบให้คุณบริการแบบไหน

แท้จริงลูกค้าต้องการอะไรในการบริการ

ลูกค้าหลายคนที่ไม่คิดคาดหวังในการบริการ

แต่หากได้รับ…นำไปสู่การบอกต่อ บริการจับหัวใจ

 

https://anchor.fm/dashboard/episode/elc4he