EP.7 หุ่นยนต์แม่บ้านมิติใหม่แห่งความสะอาด

เข้าสู่โลก IoT Internet of Things  ที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านของเราเร็ว ๆ นี้

เปรียบเทียบแม่บ้าน Vs หุ่นยนต์

ณ เวลานี้ หุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์

เพราะหุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรที่ยังไม่สามารถตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตนเอง

แต่มนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องมีสัมพันธภาพ มีอารมณ์ มีความรู้สึก และมีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี

แต่หุ่นยนต์จะทำงานได้ดีถ้าตามคำสั่ง

https://anchor.fm/dashboard/episode/ehcs0e