Ignite Momemt

ประสบการณ์การสร้างแบรนด์ที่น่าจดจำ และ KEYWORDS ที่ถูกใช้ในแบรนด์ทั่วโลก 2020 หลัง COVID-19 คลิปวิดีโอชื่อ “Every Covid-19 Commercial is Exactly Same”ถูกตัดต่อและอัพโหลดโดยผู้ใช้ Youtube Microsoft Samรวบรวมภาพจากโฆษณาที่เผยแพร่โดยแบรนด์ชั้นนำมากมาย พูดถึงแนวคิดที่เชื่อมแบรนด์กับลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปหัวใจหลักของการทำแบรนด์ในช่วงเวลานี้ คือ การเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้ง “Empathetic Customer Experience”การสร้างประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างจังหวะความอบอุ่นในหัวใจให้ลูกค้าเห็นวิสัยทัศน์และการอยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการฟังจากแบรนด์คือ“พวกเราจะอยู่ร่วมกันจากนี้ได้อย่างไร” คลิปวิดีโอนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่มีการตัดต่อเชื่อมโยง Key Messageแต่ละแบรนด์เข้าด้วยกัน ภาพตัดต่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการระบาดของไวรัส ได้นำเสนอดนตรีที่เศร้า ซึ่งเป็นการย้ำเตือนว่า “แบรนด์อยู่กับผู้บริโภคแม้ในช่วงเวลาที่ต้องห่างกัน”การร้อยเรียงความผูกพันอันยาวนานของแบรนด์กับผู้คนก่อเกิด เป็น Key Meassage ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานี้คือ IgniteMoments แสดงให้เห็นว่าความเสียหายทางการเงินที่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อแบรนด์และทีมก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าในระยะยาวเป็นโอกาสดีที่จะสื่อสารให้ลูกค้าสัมผัสความเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างประการณ์ที่น่าจดจำผ่านคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาและความห่วงใย