15 เคล็ดลับพูดว่า “ไม่”

พูดว่า “ไม่” อย่างไรให้น่าฟัง การทำให้ผู้อื่นคล้อยตาม ด้วยวิธีการแบบสาย “Service” สาย “Service” จะมีหลัก “คิดก่อนพูด” “เพิ่มคุณค่าให้ผู้ฟัง” “โน้มน้าวโดยเสนอทางออกอื่น” “ถนอมน้ำใจให้รู้สึกดีแม้ปฎิเสธ” “กลยุทธ์มนุษย์ทำ” จะกี่สมัยก็ยังใช้ได้ดี เรามาดู 15 เคล็ดลับพูดคำว่า “ไม่” แบบถนอมน้ำใจ สามารถใช้ได้กับทั้งลูกค้า เจ้านาย และเพื่อนร่วมงานกันนะคะ อย่าพูดว่า “ได้” ถ้าคุณตั้งใจะพูดว่า “ไม่” คุณเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆ หรือเปล่า ตั้งใจจะพูดว่า “ไม่” แต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ ถึงได้พูดว่า “ได้” ออกมาแทน เปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ เริ่มจากหายใจเข้าลึกๆ และกลั้นหายใจไว้ อย่างน้อย 3 วินาที่ก่อนจะตอบ การกระทำเช่นนี้จะช่วยขัดจังหวะการตอบรับด้วยความปากเร็วและให้เวลาคุณอย่างน้อย 2-3 วินาที ที่จะคิดหาทางพูดคำว่า “ไม่” ออกมา การตอบ “ไม่” ที่ได้ผลที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรก ทวนคำพูดหรือคำขอของอีกฝ่ายอย่างย่อๆ เพื่อแสดงว่าคุณรับทราบและใส่ใจฟัง […]