15 เคล็ดลับพูดว่า “ไม่”

พูดว่า “ไม่” อย่างไรให้น่าฟัง การทำให้ผู้อื่นคล้อยตาม ด้วยวิธีการแบบสาย “Service” สาย “Service” จะมีหลัก “คิดก่อนพูด” “เพิ่มคุณค่าให้ผู้ฟัง” “โน้มน้าวโดยเสนอทางออกอื่น” “ถนอมน้ำใจให้รู้สึกดีแม้ปฎิเสธ” “กลยุทธ์มนุษย์ทำ” จะกี่สมัยก็ยังใช้ได้ดี เรามาดู 15 เคล็ดลับพูดคำว่า “ไม่” แบบถนอมน้ำใจ สามารถใช้ได้กับทั้งลูกค้า เจ้านาย และเพื่อนร่วมงานกันนะคะ อย่าพูดว่า “ได้” ถ้าคุณตั้งใจะพูดว่า “ไม่” คุณเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆ หรือเปล่า ตั้งใจจะพูดว่า “ไม่” แต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ ถึงได้พูดว่า “ได้” ออกมาแทน เปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ เริ่มจากหายใจเข้าลึกๆ และกลั้นหายใจไว้ อย่างน้อย 3 วินาที่ก่อนจะตอบ การกระทำเช่นนี้จะช่วยขัดจังหวะการตอบรับด้วยความปากเร็วและให้เวลาคุณอย่างน้อย 2-3 วินาที ที่จะคิดหาทางพูดคำว่า “ไม่” ออกมา การตอบ “ไม่” ที่ได้ผลที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรก ทวนคำพูดหรือคำขอของอีกฝ่ายอย่างย่อๆ เพื่อแสดงว่าคุณรับทราบและใส่ใจฟัง […]

Ignite Momemt

ประสบการณ์การสร้างแบรนด์ที่น่าจดจำ และ KEYWORDS ที่ถูกใช้ในแบรนด์ทั่วโลก 2020 หลัง COVID-19 คลิปวิดีโอชื่อ “Every Covid-19 Commercial is Exactly Same”ถูกตัดต่อและอัพโหลดโดยผู้ใช้ Youtube Microsoft Samรวบรวมภาพจากโฆษณาที่เผยแพร่โดยแบรนด์ชั้นนำมากมาย พูดถึงแนวคิดที่เชื่อมแบรนด์กับลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปหัวใจหลักของการทำแบรนด์ในช่วงเวลานี้ คือ การเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้ง “Empathetic Customer Experience”การสร้างประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างจังหวะความอบอุ่นในหัวใจให้ลูกค้าเห็นวิสัยทัศน์และการอยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการฟังจากแบรนด์คือ“พวกเราจะอยู่ร่วมกันจากนี้ได้อย่างไร” คลิปวิดีโอนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่มีการตัดต่อเชื่อมโยง Key Messageแต่ละแบรนด์เข้าด้วยกัน ภาพตัดต่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการระบาดของไวรัส ได้นำเสนอดนตรีที่เศร้า ซึ่งเป็นการย้ำเตือนว่า “แบรนด์อยู่กับผู้บริโภคแม้ในช่วงเวลาที่ต้องห่างกัน”การร้อยเรียงความผูกพันอันยาวนานของแบรนด์กับผู้คนก่อเกิด เป็น Key Meassage ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานี้คือ IgniteMoments แสดงให้เห็นว่าความเสียหายทางการเงินที่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อแบรนด์และทีมก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าในระยะยาวเป็นโอกาสดีที่จะสื่อสารให้ลูกค้าสัมผัสความเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างประการณ์ที่น่าจดจำผ่านคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาและความห่วงใย